Accés clients

e-mail   clau accedir

alta usuari

recordar clau

versión en castellano  versió en català  english version  version française  0.versione italiana 

troba el teu Macrobonsai ®

Edat (anys):

Tipus

Preu (€):

Ordenar per

buscar

PRODUCTES


video Macrobonsai ®
video Macrobonsai ®

Avís legal

Iberplant Jardineria i Vivers SL
Olivos Macrobonsai®

I. Identificació i raó social de l´empresa comercialitzadora
Ctra N340 Km. 1077,9
43870 Amposta (Tarragona, Spain)
Email: info@macrobonsai.com
Telèfon: +34 977 70 70 29
CIF Nº B43709377
Presta els seus serveis de vendes a través d´Internet al seu lloc web www.macrobonsai.com i a la botiga electrònica shop.macrobonsai.com

II. Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic
Als efectes del que disposa l´article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d´11 de juliol de 2002, es fa constar que el lloc web www.iber-plant.com i la marca registrada Macrobonsai© són titularitat de la societat "Iberplant Jardineria i Vivers SL" (en endavant IBERPLANT), amb domicili social i a efecte de notificacions a la Ctra N340 km 1077.9, 43870 Amposta, telèfon +34 977707029, amb CIF B43709377 i correu electrònic info@iber-plant.com.
Societat inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 1832, Foli 212, Pàgina T-25790.

III. Drets de propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web www.iber-plant.com pertanyen a IBERPLANT. Els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina comprenen el contingut escrit de la mateixa, el seu disseny i el codi font amb el qual està programada, protegits d´acord amb la legislació espanyola i internacional relativa als drets d´autor. El domicili del lloc web a efectes de notificacions i comunicacions de qualsevol tipus és Ctra. N340 Km 1077.9, 43870 Amposta, o el correu electrònic info@iber-plant.com

IV. Condicions d´accés i ús del lloc web
L´accés a aquest lloc web implica l´atribució de la condició de "Usuari" i, si s´escau, l´acceptació completa de totes les disposicions incloses en aquest "Avís legal" des del mateix moment en què s´accedeix a ell. IBERPLANT podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts. Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. IBERPLANT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense preavís, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació al lloc web i s´aplicaran a tots els usuaris des d´aleshores. Per això, IBERPLANT recomana als Usuaris que vulguin entrar i fer ús del lloc web, que llegeixin detingudament el contingut d´aquest "Avís Legal" cada vegada que accedeixin. Els continguts del lloc web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s´indiqui el contrari, no constitueixen una oferta vinculant. IBERPLANT recomana als Usuaris que contactin amb el telèfon: +34 977707029 per informar amb detall, avaluar els preus i confirmar les condicions i especificacions de cada servei vigents en el moment, demanar si ho desitgen, i efectuar la contractació amb l´ajuda i assistència del personal d´atenció al Client d’IBERPLANT.
IBERPLANT no és el titular dels altres llocs de la Xarxa als quals es pugui accedir mitjançant la utilització d’enllaços o hipervincles que estigui disponible dins de la seva pàgina web. En conseqüència, l´Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d´ús. No obstant això, s´autoritza l´Usuari a realitzar enllaços o hipervincles que condueixin al lloc web iber-plant.com sempre que:

  1. Quedi constància de la identitat del seu propietari.
  2. L´enllaç únicament podrà vincular-se a alguna de les pàgines de iber-plant.com, sense reproduir-les de cap manera.
  3. No s´utilitzi el nom IBERPLANT o la marca Macrobonsai® o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre la propietat del lloc web que estableixi l´enllaç.
  4. Les pàgines o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l´enllaç no han d´atemptar la moral, l´ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de les persones, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits a l´article 8 de la LSSICE.

IBERPLANT no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin ocasionar l´ús il·legal o indegut d´aquest lloc web. Al mateix temps, IBERPLANT queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l´accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.

IBERPLANT no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda en la seva pàgina web, que podrà actualitzar-se, modificar o eliminar sense previ avís. En tot cas, recordem a l´Usuari que no utilitzi la informació continguda en la seva pàgina web amb fins particulars sense l´assessorament o supervisió d´un professional.

IBERPLANT es reserva el dret de modificar el present "Avís Legal", inclosa la seva política de privacitat i comercial, amb l´objecte d´adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, o per criteris empresarials.

V. Tractament de dades de caràcter personal
Al cumplimentar i acceptar els formularis d´aquest lloc web, que demanin dades de caràcter personal, estareu donant el vostre consentiment a la inclussió de les vostres dades en una base de dades d´usuaris. D´acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), sense perjudici de que pugueu, en qualsevol moment, exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades.


Iberplant Jardineria i Vivers SL - Macrobonsai ® - contactar - informació general i avís legal - Condicions compra - Política de cookies